U Novinarskom domu održano je predavanje o romskom jeziku

Povodom Svjetskog dana romskog jezika održano je predavanje doc. dr. sc. Ljatifa Demiri o romskom jeziku, njegovim varijetima te razvoju kroz migracije. Predavanje je održano u Novinarskom domu u organizaciji Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Svjetski dan romskog jezika je ove godine održan na mnogobrojnim lokacijama diljem Hrvatske, a značajno predavanje je imao doc. dr. sc. Ljatif Demiri koji je sudionicima detaljno pojasnio razvoj romskog jezika, porijeklo te varijacije koje koriste Romi diljem svijeta. U svojem predavanju je isticao bitnost romskog jezika za Rome te rizik nestajanja jezika ukoliko ga ne njegujemo u svojem okruženju.

Prisutnima se obratio Ramiz Ajdin, predsjednik Vijeća, ističući edukativnu važnost predavanja.

Svoju prezentaciju tokom predavanja održao je i Goran Đurđević kao predstavnik Roma u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ali i voditelj prve turističke romske kuće na tome području. Sudionike je upoznao s prvim koracima svoje ideje da pokrene turističku atrakciju romske kuće, ali i porijeko izvornih Roma Lovara koji su niz godina nastanjeni na tome području.

Osobito se isticalo predstavljanje knjige Osmana Balića koji je putem Zoom aplikacije predstavio knjigu o svome ocu, Saitu Baliću, jednom od prvih aktivista Roma u ovome području te sudioniku Prvog kongresa Roma 1971. godine. Njegova prezentacija je uključivala i njegov stav o smjeru u kojem se kreću sadašnji romski aktivisti te samim time potaknuo dijalog među sudionicima.

Na predavanju je sudjelovala i Sofiya Zahova, doktorica znanosti i predavačica romskog jezika na sveučilištu na Islandu.