U Novinarskom domu održano je predavanje o romskom jeziku

Povodom Svjetskog dana romskog jezika održano je predavanje doc. dr. sc. Ljatifa Demiri o romskom jeziku, njegovim varijetima te razvoju kroz migracije. Predavanje je održano u Novinarskom domu u organizaciji Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Svjetski dan romskog jezika je ove godine održan na mnogobrojnim lokacijama diljem Hrvatske, a značajno predavanje je imao doc. dr. sc. Ljatif Demiri koji je sudionicima detaljno pojasnio razvoj romskog jezika, porijeklo te varijacije koje koriste Romi diljem svijeta. U svojem predavanju je isticao bitnost romskog jezika za Rome te rizik nestajanja jezika ukoliko ga ne njegujemo u svojem okruženju.

Prisutnima se obratio Ramiz Ajdin, predsjednik Vijeća, ističući edukativnu važnost predavanja.

Svoju prezentaciju tokom predavanja održao je i Goran Đurđević kao predstavnik Roma u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ali i voditelj prve turističke romske kuće na tome području. Sudionike je upoznao s prvim koracima svoje ideje da pokrene turističku atrakciju romske kuće, ali i porijeko izvornih Roma Lovara koji su niz godina nastanjeni na tome području.

Osobito se isticalo predstavljanje knjige Osmana Balića koji je putem Zoom aplikacije predstavio knjigu o svome ocu, Saitu Baliću, jednom od prvih aktivista Roma u ovome području te sudioniku Prvog kongresa Roma 1971. godine. Njegova prezentacija je uključivala i njegov stav o smjeru u kojem se kreću sadašnji romski aktivisti te samim time potaknuo dijalog među sudionicima.

Na predavanju je sudjelovala i Sofiya Zahova, doktorica znanosti i predavačica romskog jezika na sveučilištu na Islandu.

 

Orhan Memedi

 

Tekst je napisan uz financijsku potporu Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027.

 

„Ovaj projekt financiralo je Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske“