U Crnoj gori objavljen novi romski rječnik

Romski jezik ostavlja svoje tragove, a trenutno je u Crnoj Gori objavljen romsko-crnogorski rječnik koji će obogatiti naše nasljedstvo budućim naraštajima. Svemu tome možemo zahvaliti dr. Hedini Tahirović-Sijerčić koja je ujedno i autor rječnika koji broji preko 400 stranica.

Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore objavio je rječnik romsko-crnogorskog i crnogorsko-romskog jezika čija je autorica dr. Hedina Tahirović-Sijerčić. U svojoj objavi navode da je riječ o pionirskom projektu u Crnoj Gori, budući da je to prvi rječnik koji je pisan dijalektom kojim se služe Romi u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini, odnosno usklađen je sa potrebama govornika romskog jezika u ovim državama.

“Rječnik sadrži oko deset tisuća odrednica, ilustriranih rečenicama ili kratkim primjerima. Doprinijet će intenzivnijem, sadržajnijem i djelotvornijem uključivanju Roma u društvene tokove crnogorskog društva. Bit će pogodan za korištenje u osnovnom, srednjem i visokoškolskom obrazovanju, kada se radi o pripadnicima romske zajednice, tako i kada je riječ o drugim zainteresiranim osobama. Izdavanje rječnika dobiva na značaju najavom obrazovnih vlasti o uvođenju romskog jezika u školski sistem Crne Gore”, navode u objavi na svojim službenim stranicama.

Iz CEKUM-a navode da izdavanjem Rječnika kao državna ustanova kulture, daju konkretan i vrijedan doprinos realizaciji obaveza Crne Gore kao potpisnice Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima Savjeta Europe. Ujedno se ističe uloga rječnika  kao pomagalo u učenju romskog jezika te pouzdanog štita od asimilacije i gubljenja identitetskih prepoznatljivosti.

Kroz objavu na službenim stranicama nanesen je veliki teret na leđima rječnika kojim očekuju da će pomoći u učenju, proučavanju i prezentiranju te očuvanju kulture i identiteta Roma u Crnoj Gori.

Svaki korak naprijed je  bitan za romsku zajednicu te se nadamo da će rječnik opravdati barem dio očekivanja Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore te da će služiti romskoj zajednici u unaprjeđenju romskog identiteta i jezika u Crnoj Gori.

 

Orhan Memedi