Objave

Netrpeljivost prema romskoj djeci u osnovnim školama raste u regijama

Sve češće vidimo i čitamo o problemima o segregiranim razredima…