Prvi romski zastupnik u Hrvatskom Saboru, Nazif Memedi