Poziv romskim poduzetnicima u uključivanju istraživanja koje provodi Svjetska banka i HBOR

Zanimljivo istraživanje provodi Svjetska banka u suradnji S Hrvatskom bankom za obnovu i razvita, a odnosi se na romske poduzetnike i poduzetnice.

Ako ste romski poduzetnik ili poduzetnica i želite pridonijeti u izradi preporuka za financijsko uključivanje ranjivih skupina, a  koje će se podijeliti s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, onda se prijavite na fokus grupu koja će se održati 28. srpnja 2023. godine.

Impact House i ROM HR poziva romske poduzetnice i poduzetnike 28.07.2023 godine u zgradu Svjetske banke u Radničkoj cesti 80 u Zagrebu.

Prijave se obavljaju putem telefona ili e-maila, a kontakt osoba je Siniša Senad Musić, potpredsjednik ROM HR-a te su njegovi kontakti  095/345-6560 ili  e-mail: smusic@romhr.hr

U svrhu provođenja studije potražnje za financijskim uključivanjem malih i srednjih

poduzeća/poduzetnika iz ranjivih društvenih skupina ili nerazvijenih regija u

Hrvatskoj, traže se osobe (pripadnike romske nacionalne manjine) koji bi bili voljni dobrovoljno sudjelovati u fokus grupi u gore navedenom razdoblju.

Kratke informacije o istraživanju:

  • Svrha istraživanja jest utvrditi iskustvo ranjivih društvenih skupina iz kategorije

poduzetnika pri korištenju financijskih usluga i proizvoda kao i prepreke. Na temelju

saznanja sudionika/ca istraživanja izradit će se preporuke za financijsko uključivanje

ranjivih skupina koje će se podijeliti s HBOR-om i njegovim povezanim financijskim

institucijama te javno objaviti.

  1. Fokus grupa će se održati uživo. Predviđeno trajanje fokus grupe je 90-120 minuta
  2. Sudjelovanje u fokus grupi/intervjuu u potpunosti je dobrovoljno te se sudionik/ca

uvijek može povući iz istraživanja bez navođenja razloga i bez ikakvih posljedica.

  • Sukladno Etičkom kodeksu struke, podaci dobiveni u ovom istraživanju bit će strogo

povjerljivi i čuvani, a identitet sugovornica/ka bit će anonimiziran. Poštuju se odredbe

Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) kao i Opće uredbe o zaštiti podataka

  • Intervju će provoditi Tamara Puhovski i Danijela Paska u ime Svjetske banke
  • Piće i oblik osvježenja bit će osigurano za sudionike/ce fokus grupe

Nadamo se da će se romski  poduzetnici i poduzetnice prepoznati u ovom pozivu te se uključiti u što većem broju.

 

 

Orhan Memedi