Izvor: kosovapress.com

Općina Prizren još uvijek nema prevoditelja za romski jezik

Općina Prizren je prošle godine odobrila odluku o službenoj upotrebi romskog jezika u ovoj općini, s obzirom na to da se radi o jeziku koji se pričao stoljećima i nastavio da se govori, iako je postotak stanovništva kao glavni kriterij za proglasiti ga službenim jezikom ili u službenoj uporabi nije ispunjeno.

I danas, kada se obilježava Svjetski dan romskog jezika, zahvaljujući inicijativi UNESCO-a 2015. godine, u Prizrenu se ne poštuje odluka Skupštine općine od 30. listopada 2022. godine, jer nije angažiran prevodilac za romski jezik i posljedično niti dobrobiti te odluke ne može imati koristi romska zajednica.

Ymer Berisha, službenik za javne komunikacije u općini Prizren, izjavio je za KosovaPress da je odluka o proglašenju romskog jezika službenim jezikom u upotrebi donesena s jedinim ciljem da se ovoj zajednici omogući što brža integracija u institucije i društveni život. .općenito.

Berisha kaže da je Općina Prizren u procesu provedbe odluke Skupštine općine sa zahtjevom za dodavanje proračunskog koda koji omogućava ovoj instituciji zapošljavanje prevoditelja za romski jezik, što je bila prepreka u provedbi ove odluka.

Tek nakon što dobije zeleno svjetlo od Ministarstva financija, očekuje se da će Općina Prizren raspisati natječaj za prevoditelja za romski jezik.

Izdali smo samo prvi zahtjev, formalizirali smo ga u smjernici gradonačelnika [Shaqir Totaj] i ureda za ljudske resurse u općini da se tijekom 2024. godine u proračunu općine Prizren osigura pozicija, odnosno proračunska stavka , za prevoditelja za romsku zajednicu, odnosno romski jezik, planiramo da ako nam Ministarstvo financija prizna pravo na otvaranje radnog mjesta u administraciji općine Prizren kao priliku za primanje plaće, bit ćemo spremni da otvorimo natječaj za zapošljavanje još jednog iz romske zajednice za prevođenje u ovoj oblasti”, rekao je Berisha.

Direktor organizacije “Durmish Aslano”, Fatmir Menekshe, koji je bio izravno uključen u sve procedure do općinske odluke o upotrebi romskog jezika u Prizrenu, želi da postoji volja da se ona u potpunosti provede u praksi. .

“Općina, kao što je prošle godine ispisivanjem povijesti pokazala političku volju i veliku podršku romskoj zajednici, vjerujem da imaju volje i da će vrlo brzo provesti odluku koju su donijeli kao izvršna vlast”, rekao je Menekshke.

Međutim, Menekshe kaže da su zahtjevi jasni da se nastavi s daljnjim postupkom odluke Skupštine općine i da se što prije dovrši i izmijeni statut općine Prizren, koji priznaje status jezika u službenoj uporabi.

“Prvi zahtjev je da se nastavi s daljnjim postupanjem po prošlogodišnjoj odluci kojom je romski jezik priznat kao jezik u službenoj uporabi, da se što prije dopuni ili promijeni regulativa uporabe jezika, od drugo kada će se statut mijenjati, također će biti potrebno u statutu spomenuti, opisati ovaj jezik u službenoj upotrebi koji je priznat relevantnom odlukom kao i da bude priznat kao romska zajednica koja živi u općini Prizren , ili na ulazu i izlazu iz općine Prizren, ili u malim stvarima, prvo počnimo s prijevodom na romski jezik, a inače treba angažirati prevoditelja za romski jezik, a svaki sastanak koji se održava za građane treba prevesti za građani romske zajednice, te treba biti zastupljenost romskog jezika na mjestu gdje su prisutni bosanski, turski, albanski i engleski jezik, a to će ojačati i općinu Prizren i bit će pečat i naslov multikulturalizam po kojem je opština Prizren poznata“, dodao je Menekshe.

Međutim, službenik za komunikacije u općini Prizren, Ymer Berisha, predviđa izazove i nakon otvaranja natječaja za prevoditelje za romski jezik.

“Onda postoji i drugi aspekt da se možemo susresti s poteškoćama i nakon raspisivanja natječaja, jer ne znam koliko ćemo ljudi iz romske zajednice imati, odnosno kadrova, koji će doći da se zapošljavaju u općini i uzeti dokumente i prevesti na romski jezik, ali mi smo kao općina spremni učiniti najbolje za zajednicu samo iz razloga što su oni građani općine Prizren”, rekao je Berisha.

Romska zajednica u općini Prizren lobirala je od proglašenja neovisnosti Kosova da njihov jezik bude službeni jezik u općini Prizren. Ova zajednica je vrlo aktivna u Prizrenu jer postoji velika predanost civilnog društva, medija i kulturnog života.

 

kosovapress.com

Tekst je preuzet sa stranice kosovapress.com te se cijeli tekst može pogledati ovdje.