Održana 21. sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma

U ponedjeljak, 20. studenoga 2023. godine, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, pod vodstvom predsjednice Povjerenstva – potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage, održana je dvadeset i prva sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Temeljem članka 3., točka 4. Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Povjerenstvo je dalo suglasnost za odobrenje 15 zamolbi u ukupnom iznosu od 48.669,17 eura.

Odobrene su zamolbe za jednokratnu financijsku pomoć: H.F. iz Rijeke u iznosu 4.330,00 EUR, E.B. iz Paraga u iznosu 2.759,26 EUR, S.N. iz Siska u iznosu 2.239,58 EUR, D.J. iz Ivanić Grada u iznosu 2.777,04 EUR, M.I. iz Koprivnice u iznosu 2.299,95 EUR, R.A. iz Ivanić Grada u iznosu 3.981,68 EUR, S.O. iz Hlebina u iznosu 2.989,86 EUR, S.I. iz Macinca u iznosu 2.088,21 EUR, M.H. iz Macinca u iznosu 3.702,76 EUR, Š.I. iz Macinca u iznosu 3.980,79 EUR, Š.P. iz Macinca u iznosu 3.900,41 EUR, M.I. iz Macinca u iznosu 3.972,15 EUR, G.O. iz Macinca u iznosu 3.945,62 EUR, S.J. iz Posavskih Brega u iznosu 1.809,58 EUR te B.N. iz Macinca u iznosu 3.892.28 EUR.

Povjerenstvo je donijelo odluku kojom se utvrđuje kako su iscrpljena sva sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu za svrhu propisanu člankom 3. točkom 4. Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Prije toga, ravnatelj Ureda je istaknuo kako su, na njegovu inicijativu uz znatnu predanost djelatnika Ureda i, osobito, Ministarstva financija, preraspodjelom proračuna osigurana dodatna sredstva u 2023. godini te se osobno zahvalio Glavnoj državnoj rizničarki, gospođi Danijeli Stepić, zamjenici članice Povjerenstva gospođi Silviji Radoš i gospođi Katarini Čorak.

Članovi Povjerenstva obaviješteni su da je Vlada Republike Hrvatske na 259. sjednici, održanoj 25. listopada 2023., donijela Odluku o donošenju Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023. – 2025. koja je objavljena 26. listopada 2023. godine u Narodnim novinama (NN 125/2023). Akcijski plan prati strukturu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine te se sastoji od 24 mjere i 58 aktivnosti koje služe za ostvarenje sedam posebnih ciljeva – tri horizontalna cilja (Borba protiv diskriminacije antiromskog rasizma i diskriminacije; Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti kako bi se smanjio društveno-ekonomski jaz između Roma i opće populacije i Poticanje participacije kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje u javne institucije) i četiri sektorska cilja (Učinkovit i jednak pristup kvalitetnom, uključivom obrazovanju; Učinkovit i jednak pristup kvalitetnom, održivom zapošljavanju; Poboljšano zdravlje i učinkovit i jednak pristup kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi te Učinkovit i jednak pristup prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama). U odnosu na prethodni Akcijski plan (Akcijski plan za razdoblje od 2021. do 2022. godine), u novom je dokumentu broj aktivnosti povećan za 8, a za provedbu Akcijskog plana u Državnom proračunu za 2023. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 7.344.260 eura za 2023., a u projekcijama za 2024. godinu 9.130.058 eura te 8.578.338 eura za 2025. godinu, što ukupno čini 25.052.656 eura.

Orhan Memedi

 

Tekst je napisan uz financijsku potporu Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027.

 

„Ovaj projekt financiralo je Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske“