Održana 17. sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma

Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine je održalo sedamnaestu sjednicu na kojoj se raspravljalo o brojnim stavkama, ali i dodijeli sredstava pripadnicima romske nacionalne manjine u svrhu poboljšanja uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine.

24. srpnja 2023. godine je održana nova sjednica Povjerenstva, a održana je pod vodstvom predsjednice Povjerenstva, Anje Šimprage, potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske. Kao i na prethodnoj sjednici, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je predstavilo informacije o provedbi Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2023. godinu.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske upoznao je članove Povjerenstva s nalazima i preporukama Ureda za unutarnju revizije nakon obavljene „Revizije procesa izvršenja proračuna u okviru podskupine 381 – Tekuće donacije“.

Članovi Povjerenstva su raspravljali o unaprjeđenju Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, a ujedno su temeljem navedenih kriterija dodijelili 33.845,00 eura dvjema organizacijama. Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, odobrena je zamolba za financijsku pomoć udruge Medecins du Monde ASBL – Dokters van de Wereld VZW, za projekt „Med-Info Centar Međimurje“ u iznosu od 33.845,00 eura te zamolba Društva „Naša djeca“ Čakovec za sufinanciranje ljetovanja djece iz socijalno ugroženih obitelji u iznosu od 1.847,00 eura.

Odobreno je pet zamolbi za su/financiranje troškova školovanja pripadnika romske nacionalne manjine, Pučkom otvorenom učilištu Auto moto centar Nova Gradiška u iznosu od 796,34 eura, Učilištu LOVRAN – ustanovi za obrazovanje odraslih u iznosu od 2.375,74 eura, Pučkom otvorenom učilištu Libar u iznosu od 1.495,95 eura, LINIGRI – privatnoj školi s pravom javnosti u iznosu od 1.200,00 eura te Pučkom otvoreno učilište Novak u iznosu od 7.618,31 eura.

Također su  članovi Povjerenstva upoznati s izradom nacrta Zaključka Vijeća EU o poboljšanju stambenog položaja Roma koji žive u segregiranim naseljima te Upitnikom Europske komisije za 2023. godinu o nacionalnoj provedbi Preporuke Vijeća Europske unije od 12. ožujka 2021. o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju Roma.

 

Orhan Memedi