Objavljen zbornik Romi u Podravini i njihovo stradanje u Drugom svjetskom ratu

U izdanju Muzeja grada Koprivnice i suizdavaštvu Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljen je zbornik Romi u Podravini i njihovo stradanje u Drugom svjetskom ratu koji su uredili dr. sc. Robert Čimin i dr. sc. Danijel Vojak.

Muzej grada Koprivnice je 8. travnja 2022. godine zajedno s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar organizirao znanstveni skup „Romi u Podravini i njihovo stradanje u Drugom svjetskom ratu“, koji se održao u koprivničkoj Galeriji Mijo Kovačić. Organizatori skupa naveli su kako se skup održava povodom Svjetskog dana Roma i pred 81. obljetnicom osnutka logora Danica u Koprivnici (u spomen na 15. travnja 1941. godine). Kao razlog održavanju skupa istaknuto je nedovoljno istraženo pitanje stradanja Roma u logoru Danica i na području NDH. Na skupu je sudjelovalo ukupno jedanaest znanstvenika u tri sesije: 1. „Romi u Podravini prije Drugog svjetskog rata“, 2. „Romi u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, 1941. – 1945.“ i 3. „Romi u Podravini za vrijeme Drugog svjetskog rata“. Nešto više do godinu dana kasnije Muzej grada Koprivnice i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar izdaju zbornik Romi u Podravini i njihovo stradanje u Drugom svjetskom ratu.

bornik Romi u Podravini i njihovo stradanje u Drugom svjetskom ratu novi je znanstveni prilog hrvatske historiografije istraživanju stradanja Roma u NDH. Upravo ovakve publikacije potrebne su kako bi se u potpunosti promijenio i dalje dominant javni diskurs o marginalizaciji njihovog genocidnog stradanja. Svakako se izdavanje ovog Zbornika mora razumjeti kao primjer na koji način je potrebno nastaviti s istraživanjima stradanja Roma na lokalnim razinama, a kako bi se time moglo u potpunosti razumjeti totalitet njihova stradanja u Drugom svjetskom ratu.

dr. sc. Danijel Vojak
dr. sc. Robert Čimin

Preuzeto s web stranice Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar. Više o zborniku možete pročitati ovdje

 

„Ovaj projekt financiralo je Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske“