Impressum

Nakladnik: Medijski informativni centar, Av. Marina Držića 4, 10 000 Zagreb
Glavni i izvršni urednik: Orhan Memedi
E-mail: mic.hr@hotmail.com
Telefon: 091 783 4554
Oib: 73420960788
Mb: 2463938
IBAN: HR5223600001102063576
Urednici: Sanela Nikolić, Ramona Asanovska, Elham Memedi

Svi samoinicijativno poslani materijali, fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni na internetskom portalu www.romalen.com.
Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal portalu www.romalen.com jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo
njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Portal www.romalen.com poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni
pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala portalu www.romalen.com iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima portala www.romalen.com-

Copyright 2015 © Romalen.com