Braća Peng i Beng

U dalekoj prošlosti živio je moćni romski Kralj Hrom. Romi…

Legenda o kovanju čavala

Kad je Jošua ben Miriam (Isus) predan tamničarima da ga pribiju…

Romi kao Kainovi potomci?

Jedna legenda govori kako su Romi Kainovi potomci. Do te spoznaje…