Bolja budućnost – Benjamin Ignac

Ovo su primjeri ljudi koji su svojim trudom odmakli od stereotipa i prerasuda te uspjeli u svojem naumu da budu uspješni u svome životu. Ovo su Romi i Romkinje koji su naši ambasadori – primjeri bolje budućnosti. Ovo je serijal mladih i uspješnih Roma, a ovo je Benjamin Ignac. Mlad i ambiciozan aktivist koji ne miruje te uvijek traži priliku da se usavrši. Radio je i za European Roma Rights Centre te je nemoguće u ovako kratkom video prenijeti sva njegova postignuća.

Ramona Memedi

 

Video je kreiran uz potporu Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine.