Ispovijesti žena Romkinja

Ovo veoma zanimljiva publikacija u kojoj možete pročitati dvadeset priča žena Romkinja iz raznih krajeva Hrvatske i međusobno ih usporediti. Intervjuirane žene bile su različite životne dobi i podijeljene su u dvije osnovne grupe; one mlađe, rođene uglavnom osamdesetih godina prošlog stoljeća i one starije, koje danas imaju više od šezdeset godina.

Na osnovi njihovih izjava možete makar površno vidjeti koliko se promijenio život žene i njezin položaj u romskoj zajednici.

Za sudbinu romskog društva vrlo je značajno upravo upoznavanje stavova mladih osoba – i to žena. One su danas većinom neobrazovane, što znači da imaju tek par razreda osnovne škole. Jasno da im je bolje obrazovanje prijeko potrebno ako žele zauzeti istaknute pozicije na odgovornim mjestima u društvu i tako dobiti prigodu da šire svoje znanje i ideje, a ujedno vrše pozitivan utjecaj na nove generacije. Stoga je krajnje pozitivno da svih dvadeset intervjuiranih žena i same to prepoznaju te bez iznimke ističu važnost školovanja. Pritom ne prave nikakvu razliku između muške i ženske romske djece, motiviraju ih podjednako na dalje obrazovanje, što u prošlosti gotovo nikada nije bio slučaj.

Jasno je ipak da na položaju žena treba još puno raditi, kako bi se mlade žene što više osamostalile i u potpunosti samostalno odlučivale o presudnom pitanju kao što je školovanje.

Sve u svemu, ova publikacija zorno ukazuje na težinu njihove pozicije u današnjem društvu. Usporedna analiza je pokazala da pomaci, naravno, postoje, ali isto tako, evidentno je kako je potrebno uložiti što više truda kako bi se stanje poboljšalo. Pritom je jasno kako je baš obrazovanje u tom procesu odigrati presudnu ulogu. Ono što je uočeno kao najpozitivnije je sve veća motiviranost i spremnost romskih žena da promijene svoje tradicionalne uloge i tako postanu važni i aktivni čimbenici svojih zajednica.
Ukoliko vas zanimaju detaljnije informacije o publikaciji možete kontaktirati udrugu na mail

uzrh.boljabuducnost@yahoo.com ili posjetite njihovu web stranicu www.uzrh-bb.hr na kojem imate detaljnije informacije o kontaktima udruge i sl.